Ψυχολογία Παιδιού και Οικογένειας

Δήμητρα Δουβλετή

Ατομικά

  • Ατομική ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία στοχεύει στην επεξεργασία και την κατανόηση των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών του ατόμου. Αναζητά τους ρόλους και τους λόγους που οδήγησαν το άτομο σε εσωτερικές συγκρούσεις. Οι εσωτερικές αυτές συγκρούσεις πιθανά να εκδηλωθούν με ψυχοσωματικά συμπτώματα, κατάθλιψη, κρίσεις άγχους, φοβίες κ.ά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάληψη προσωπικής ευθύνης είναι το κλειδί για την αλλαγή και την προσωπική ανάπτυξη.

  • Θεραπεία ζεύγους

Για να υπάρχει μια καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι απαραίτητο είναι το κάθε μέλος να έχει καταρχήν μια καλή σχέση με τον εαυτό του. Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι το κάθε μέλος να εκφράσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες  του με τέτοιο τρόπο που το άλλο μέλος να μπορέσει να ακούσει και να καταλάβει. Ο καθένας χρειάζεται να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη στη σχέση, για να έρθει η κοντινότητα και η ουσιαστική επικοινωνία. 

  • Συμβουλευτική γονέων

Τέλειος γονιός δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να εκπαιδευτεί ,ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού. Όρια, επιθετικότητα, άγχος αποχωρισμού, κοινωνική συστολή, φοβίες, διαταραχές ύπνου είναι μόνο κάποιες από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς.

  • Συμβουλευτική παιδιών/ εφήβων

Πολύ συχνά τα παιδιά και οι έφηβοι παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολίες, όπως έντονο άγχος, χαμηλή αυτοπεποίθηση, επιθετικότητα, ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα κ.ά. Άλλες φορές πάλι, νιώθουν έντονα συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου που δε ξέρουν πώς να τα εκφράσουν. Στόχος της συμβουλευτικής είναι καταρχήν η αναγνώριση αυτών των συναισθημάτων και η έκφρασή τους με λειτουργικό τρόπο.